Kontakt

     

Zachęcamy do kontaktu z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Pytania prosimy kierować do Dyrektora Biura
na adres:
biuro@klasterip.pl

tel. 18 307 05 39 

oraz

Angelika Jarosławska - Członek Zarządu,

Koordynator ds.Klastrów 

tel. 663 396 109

jaroslawska.angelika@gmail.com

angelika.jaroslawska@klasterip.pl


Biuro Gówne Stowarzyszenia -
Ostróda

Centrum Użyteczności Publicznej 
ul. Jana III Sobieskiego 9/23014-100 Ostróda


A
dres do korespondencji: 

ul. Rejtana 18
33-300 Nowy Sącz


Osoba wyznaczona do podpisywania porozumień oraz umów jednoosobowo 


Bogdan Węgrzynek 

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych PrzedsiębiorcówKonto bankowe Stowarzyszenia:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
KONTO: 19 2030 0045 1110 0000 0281 9650

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska