PROGRAM POLSKA 3.0 W OGÓLNOKRAJOWYM CZESKIM PIŚMIE VODNI CESTY

     

Program Polska 3.0 w ogólnokrajowym czeskim piśmie Vodni Cesty:

11885184_1135344396509819_2428346041080951310_n

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska