Współpraca

     

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców jest organizacją o charakterze gospodarczym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo z wykonaniem działalności gospodarczej na terenie Polski i Unii Europejskiej.


Jak dołączyć do Stowarzyszenia i Klastra OKIP?

Procedura przystąpienia do Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest bardzo prosta. Jeśli chcesz wstąpić do Klastra OKIP musisz podpisać z nami Umowę o Współpracy Partnerskiej. W tym celu skontaktuj się z nami na wskazane w zakładce Kontakt adresy e-mail. Po podpisaniu umowy wypełnij Deklarację Członkowską przystąpienia do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców  i wszystko wyślij do nas e-mailem lub pocztą tradycyjną (patrz: Kontakt). Po opłaceniu składki członkowskiej zostaniesz pełnoprawnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców i zarządzanego przez Stowarzyszenie – Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Korzyści z przystąpienia do Klastra OKIP.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw daje skupionym w jego ramach członkom i partnerom nieocenione możliwości, takie jak:

 • - nawiązanie współpracy z innymi członkami Klastra OKIP,
 • - uczestnictwo w partnerskich projektach biznesowych i wizerunkowych,
 • - skorzystanie ze stworzonych warunków do realizowania projektów inwestycyjnych w oparciu o zasoby członków Klastra,
 • - otrzymanie pomocy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i wspólne pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej,
 • - otrzymanie profesjonalnego wsparcia marketingowego i Public Relations,
 • - współpraca z naukowcami, organizacjami ze sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucjami otoczenia biznesu,
 • - zdobycie partnerów posiadających zaplecze badawcze umożliwiające tworzenie innowacyjnych produktów i korzystanie z najnowszych technologii i badań,
 • - uzyskanie efektu synergii, wzajemna wymiana doświadczeń, zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności członków Klastra,
 • - podniesienie innowacyjności podmiotów zrzeszonych w Klastrze,
 • - zwiększanie konkurencyjności firm wynikające z wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i technologii,
 • - ograniczenie ryzyka działalności przedsiębiorstw innowacyjnych,
 • - podniesienie prestiżu oraz promocja firmy na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • - dostęp do informacji naukowych, biznesowych, doradczych i technicznych,
 • - przedstawienie i promocja swoich produktów i usług we wspólnej ofercie Klastra OKIP,
 • - skorzystanie z indywidualnego doradztwa specjalistycznego świadczonego w obszarach branżowych oraz ogólnego wsparcia biznesowego, w tym: - prawnego, personalnego, dotyczącego źródeł finansowania działań inwestycyjnych,
 • - otrzymanie ulg w ofercie podstawowej świadczonej przez Klaster OKIP,
 • - uczestniczenie w szkoleniach oraz wymianie doświadczeń,
 • - dostęp do nowych źródeł wiedzy, sposobów wspierania innowacji oraz transferu know-how do firm,
 • - pozytywne kojarzenie firmy dzięki przynależności do rozpoznawalnej marki, będącej prężnie działającą organizacją wpływającą na rozwój gospodarczy w całym kraju,
 • - rozwój firmy, organizacji, instytucji czy regionu,
 • - lepsze poznanie branży,
 • - uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach,
 • - uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez Klaster OKIP,
 • - zdobycie szerokich kontaktów krajowych i międzynarodowych,
 • - realizacja wspólnych projektów na nowych rynkach, dzięki współpracy międzynarodowej z innymi klastrami,
 • - inicjowanie współpracy z władzami regionalnymi,
 • - zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionów,
 • - wzbogacenie oferty swojej firmy, poprawa jakości oferowanych produktów oraz usprawnienie procesów produkcyjnych,
 • - zdobycie nowych klientów i pozyskania nowych rynków zbytu dla swoich produktów
Zapraszamy do współpracy!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska