FORUM GOSPODARCZE WELCONOMY W TORUNIU

     

„Integracja i współpraca. Gospodarka – Nauka – Innowacyjność” to motyw przewodni XXIII edycji Forum Gospodarczego Welconomy w Toruniu, odbywającego się w dniach 07-08 marca tego roku. Jest to jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce na którym średnia liczba gości wynosi ok. 2000 osób, a wśród nich przedstawiciele świata polityki, biznesu, nauki, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Podczas wydarzenia, pośród znakomitych gości mogliśmy spotkać m.in. Prezesa Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw Pana Bogdana Węgrzynka w roli panelisty zarówno w temacie „Wartość małej i średniej przedsiębiorczości w gospodarce” oraz „Perspektywy rozwoju globalnej gospodarki poprzez klastry przemysłowe, oraz ich internacjonalizację w programie POLSKA 3.0″.

Jednym z partnerów instytucjonalnych tegorocznego forum Welconomy jest Polska 3.0 – projekt przywrócenia żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, budowa Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice (jedyna w Europie lokalizacja, gdzie będą łączyć się drogi m.in autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.), oraz restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

8.  „Wartość małej i średniej przedsiębiorczości w gospodarce”

Moderator: Jarosław Lewandowski – TVP 3 Bydgoszcz

Prelegenci:

Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 2011-2015

Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Michał Dzierżęga – Członek Zarządu Global BD Trading Sp. z o.o.

Mirosław Ślachciak – Prezes Zarządu Pracodawcy Pomorza i Kujaw

Bogdan Węgrzynek – Prezes Zarządu Instytutu Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców

23.  Perspektywy rozwoju globalnej gospodarki poprzez klastry przemysłowe, oraz ich internacjonalizację w programie POLSKA 3.0″

Moderator: Angelika Jarosławska – Koordynator programu Polska 3.0

Prelegenci:

Anna Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED

Mieczysław Kwiatkowski  –  Prezes Klastra Lubelskie Drewno

Marek Niemczyk  - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podatników w Polsce 

Łukasz Porzuczek – Koordynator Klastra Bezpieczny Bałtyk

Grzegorz Wacławik – Prezes Komitetu Rozwoju Zagłębia, Polish Cluster for Innovations and Environment

Bogdan Węgrzynek – Prezes Zarządu Klastra Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Wiesław Wołowiec – Koordynator Polskiego Klastra Lotniczego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska