Ludzie

     

Nasza organizacja gromadzi zarówno osoby prywatne jak i instytucje i przedsiębiorstwa. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorstw prowadzone jest przez Zarząd w postaci:

Bogdan Węgrzynek - Prezes Zarządu
Mariusz Sekunda - Wiceprezes Zarządu
Angelika Jarosławska – Członek Zarządu
Andrzej K.Kisiel – Członek Zarządu

 

Dodatkowo z Stowarzyszeniem współpracuje zespół ekspertów Klastra OKIP o których więcej można znaleść na stronie: 
http://klasterip.pl/team/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska