POLSKO-CZESKIE MEMORANDUM W SPRAWIE ROZWOJU TRANSGRANICZNEGO ODCINKA ODRZAŃSKIEJ DROGI

     

W trakcie Kongresu podpisano oficjalne polsko-czeskie Memorandum w sprawie rozwoju transgranicznego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej, jako kluczowego dla reindustrializacji regionu. Na zbliżającym się (8.04.2016) rządowym polsko-czeskim spotkaniu w Warszawie, przedłożone i dyskutowane zostanie Memorandum i stanowisko Cluster World Congress.

Klastry dla zacieśnienia współpracy transgranicznej i realizacji kluczowych projektów gospodarczych.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska