POLSKA 3.0 I OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW PARTNEREM TARGÓW PRO DEFENCE

     

Polska 3.0 i Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw są partnerem organizacyjnym rozpoczynających się wlaśnie targów Pro Defence.


Pro Defense to pierwsze i największe tego typu wydarzenie w Polsce i Europie. Łączy ono w sobie Targi Proobronne i Kongres Organizacji Proobronnych z Polski i innych krajów członkowskich NATO. Towarzyszyć mu będą także rozmaite szkolenia, warsztaty, prezentacje i pokazy. Pro Defense jest imprezą skierowaną do każdego obywatela, któremu bliskie jest pojęcie patriotyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem członków organizacji proobronnych i paramilitarnych, uczniów klas mundurowych i studentów kierunków wojskowych, miłośników militariów, a także survivalu i outdooru.


W trakcie Pro Defence odbędzie się panel organizowany przez program Polska 3.0 i Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, dotyczący najbardziej skutecznej metody utylizacji broni chemicznej z dna Bałtyku. Technologia wypracowana została w ramach klastra Bezpieczny Bałtyk /Polska 3.0.


Panel: 
Zagrożenie bezpieczeństwa kraju związane z PWiN konwencjonalnymi oraz zagrożenie bezpieczeństwa związane z bronią chemiczną


Opis:
Zagrożenie bezpieczeństwa kraju związane z PWiN konwencjonalnymi. Zagrożenia związane z zatopioną bronią z podziałem na konwencjonalna i chemiczną. Wpływ zatopionej broni na gospodarkę i środowisko,  Możliwe przeciwdziałanie zagrożeń oraz opis optymalnego rozwiązania problemu zatopionej broni zawarty w programie Polska 3.0.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska